จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การบ้าน 24/07/2555

การบ้าน
1.ให้เขียน blog เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา
2.ให้เขียน blog เกี่ยวกับวันแม่
3.ให้ไปอ่านคู่มือ การใช้โปรแกรม Flash CS3 ในเว็บ www.dekbodin.com

ข้อ1-2 ส่งภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น